Theo dõi nguồn gốc sản xuất

Sản phẩm khi thu hoạch sẽ được mã hóa trực tiếp lên từng sản phẩm.

Nhờ mã số của sản phẩm, Khách hàng có thể biết được xuất xứ của sản phẩm như: Người trồng, ngày gieo trồng, kỹ thuật canh tác, ngày thu hoạch, ...

Các sản phẩm không đạt chất lượng sẽ được RausachViet truy và trả về nguồn gốc.

BÌNH TRIỀU

Theo dõi nguồn gốc sản xuất

DUY PHƯỚC

Theo dõi nguồn gốc sản xuất

Loading...