Doanh nghiệp xã hội?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 4010 | Cật nhập lần cuối: 10/15/2014 9:04:24 AM | RSS

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CỦA CSIP

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Xã hội (SESP) là một trong những chương trình trọng tâm của CSIP nhằm phát hiện và trực tiếp đầu tư vào quá trình phát triển của những doanh nghiệp xã hội sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn, qua đó giúp họ phát triển bền vững và có những đóng góp cho xã hội. Chương trình SESP cung cấp những hỗ trợ cả tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp xã hội trong hai bước quan trọng nhất trong quá trình phát triển: Giai đoạn Ươm Tạo và giai đoạn Tăng Tốc. Mục tiêu của chương trình là nhằm cung cấp những mô hình kinh doanh sáng tạo của các doanh nghiệp xã hội và hiệu quả của nó tại khu vực thực hiện (Chương trình Ươm Tạo doanh nghiệp xã hội) cũng như giúp các doanh nghiệp tiềm năng mở rộng phạm vi và ảnh hưởng đến đối tương mục tiêu rộng hơn (Chương trình Tăng Tốc doanh nghiệp xã hội).

Doanh nghiệp xã hội?

Với sự hỗ trợ của Tổ chức quốc tế Oxfam http://www.oxfam.org/ , Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng CSIP: http://csip.vn/ đã đến tham quan mô hình sản xuất của công ty Việt Thiên Ngân để có những đánh giá, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong tháng 10/2014.

Loading...