Tình nguyện viên du lịch

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Tuyển tình nguyện viên làm việc tại trang trại và phát triển du lịch sinh thái:

Yêu cầu:

- Yêu thích thiên nhiên Việt Nam

- Có ngoại ngữ

- Có sức khỏe

Quyền lợi:

- Đảm bảo sinh hoạt cá nhân

- Thu nhập không giới hạn tùy theo khả năng.

Liên hệ email: vietthienngan@gmail.com

Loading...