Điện Phương

Điện Phương

Nằm cách thành phố Đà Nẵng 25 km, gần chợ Phú Chiêm, Điện Bàn. Đây là vùng canh tác tập trung của Rausachviet trên diện tích khoảng 10 ha. Với phù sa bồi đắp hàng năm của sông Thu Bồn, các sản phẩm rau trên trang trại đặc biệt thơm ngon và bổ dưỡng. Công ty đang từng bước đầu tư, xây dựng trang trại theo định hướng chuyên canh và tạo ra các sản phẩm đặc trưng riêng.

Điện Phương Điện Phương

Công ty cũng đã và đang phát triển hình thức dã ngoại cùng tham gia sản xuất cho các cháu thiếu nhi ở Thành phố.

Điện Phương

Loading...